W trosce o Państwa bezpieczeństwo w zależności od aktualnie panujących rządowych wytycznych wprowadziliśmy niezbędne procedury zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego.

  • Na teren obiektów MAKiS wstęp mają wyłącznie nasi pracownicy, dostawcy oraz uczestnicy i organizatorzy wydarzeń.
  • Miejska Arena Kultury i Sportu zapewnia środki ochrony osobistej dla wszystkich pracowników i osób świadczących dla niej usługi (maseczki, przyłbice, kaski ochronne, rękawice jednorazowe) oraz preparaty do dezynfekcji rąk, zgodnie z obowiązującymi regulacjami w tym zakresie.
  • Dla uczestników wydarzeń odbywających się na obiektach MAKiS uruchomione są dodatkowe wejścia oraz toalety (tak, aby uniknąć tłoku). Dodatkowo przy każdym wejściu przewidziano stanowiska do dezynfekcji rąk.
  • Obiekty MAKiS oraz przestrzeń wokół nich pozwala na wytyczenie ciągów komunikacyjnych z uwzględnieniem zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy uczestnikami wydarzeń stojącymi w kolejkach do wejść na teren imprezy, punktów gastronomicznych, szatni, czy wind.
  • Organizatorzy wydarzeń w obiektach MAKiS zobligowani są do wprowadzenia procedur kolejności lub liczby wpuszczania osób po przekroczeniu dopuszczalnej normy uczestników w wydarzeniu.
  • Obiekty MAKiS są sprzątane i dezynfekowane przed, w trakcie i po wydarzeniu.
  • Miejska Arena Kultury i Sportu przygotowała komunikaty skierowane do uczestników imprezy w zakresie profilaktyki zdrowotnej i przestrzegania zasad higieny, w których zachęcają Gości do regularnego mycia rąk wodą z mydłem, utrzymywania bezpiecznych odległości w kontaktach bezpośrednich oraz noszenia ochronnych maseczek.